Tuesday, July 28, 2009

REHAT MINDA 2 (MENGENAL ALLAH)


Firman Allah SWT yang bermaksud : Dialah Allah Tuhanmu, tidak ada Tuhan melainkan Dia, Pencipta segala sesuatu, kerana itu hendaklah kamu menyembah Dia. (surah al-An'am : 102)

Mengenal Allah SWT boleh dicapai melalui pelbagai cara. Umpamanya dengan melihat dan memikirkan kejadian-kejadian yang berlaku di sekeliling kita dan juga penghayatan Asmaul Husna. Apabila kita berfikir tentang makhluk ciptaan Allah, kita dapat mengetahui bahawa hikmah yang ada pada ciptaan Allah ini berasal daripada Allah yang Maha Bijaksana, kepakaran daripada Tuhan yang Amat Mendalam PengetahuanNya, kekuatan daripada yang Maha Perkasa, kehidupan daripada yang Maha Menghidupkan, rezeki daripada yang Maha Memberi Rezeki dan sebagainya.

Justeru itu, modul mengenal Pencipta dan Pentadbir Alam ini iaitu Allah SWT perlu diberikan kepada setiap manusia sejak di usia kanak-kanak lagi. Kanak-kanak diibaratkan sebagai kain putih bersih yang perlu dibentuk untuk mengenal dan mengetahui hakikat ketuhanan sebagai asas tauhid yang kukuh.
(Dipetik daripada buku "Indahnya Hidup Bersyariat" karya Dato' Ismail Kamus)

No comments:

Post a Comment